Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
COPY STUDIO JMA Školící středisko Úklidové služby
 
Novinky
V sobotu 5. listopadu došlo k předání a slavnostnímu otevření Sportovní a kulturní haly Na Chrupavce v obci Líbeznice. 
Ve státní svátek na Den vzniku samostatného státu České republiky byla symbolicky a slavnostně otevřena Přístavba základní školy v Golčově Jeníkově, kterou realizovala společnost JMA. Kromě široké veřejnosti se slavnostního aktu zúčastnila ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže  sportu,...
 Vnučka československého a brazilského podnikatele Jana Antonína Batě (11. 3.1898 – 23.8. 1965), který se stal po smrti nevlastního bratra Tomáše v roce 1932 jediným majitelem akciové společnosti Baťa, navštívila Borovinu.Setkání s laskavou charismatickou  energickou Dolores se uskutečnilo...

Kariéra v JMA | Formulář pro uchazeče o zaměstnání

Osobní údaje
Titul
Jméno Příjmení
Datum nar. Rodinný stav


Kontaktní údaje
Ulice
PSČ Obec
Telefon Mobil
E-mail


Nejvyšší dosažené vydělání
Název
Škola
Obor
Doklad Ze dne
Místo Kód
Doplňující informace


Informace o předchozích zaměstnáních
Praxe
U předchozích zaměstnání uvádějte:
název firmy, pracovní pozici a termín nástupu a ukončení pracovního poměru


Znalosti a dovednosti
Jazyky
Práce na PC
Kurzy
Řidičská
oprávnění
Ostatní
Uvádějte prosím úroveň dosažených znalostí, popř. informace o získaných osvědčeních


Podmínky zaměstnání
Zájem o pracovní místo
Datum možného nástupu
Dřívější působení v JMA od do


Závěrečná ustanovení
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji pravdivost všech uvedených údajů a souhlasím s tím, aby zaměstnavatel JMA, zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v osobním dotazníku za účelem získání zaměstnání pro mou osobu v JMA, pro účely personálních činností a pro plnění úkolů uložených zákonem, po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání.