Aktuální projekt
Zahájení: 8/2015
Dokončení: 2/2016
 
COPY STUDIO JMA Školící středisko Úklidové služby
 
Novinky
V sobotu 5. listopadu došlo k předání a slavnostnímu otevření Sportovní a kulturní haly Na Chrupavce v obci Líbeznice. 
 Společnost Jihomoravská akciová, a.s. je poskytovatel NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ formou služeb: finanční a mzdové účetnictví, personální problematika, realitní činnost, různé administrativní práce, prodej výrobků vlastní chráněné dílny, tak i zprostředkováním: obchodní činností jako je nákup a prodej. Co to je tzv....
HANDIcap je čerstvě vzniklou chráněnou dílnou, které k dnešnímu dni zaměstnává čtyři pracovníky. Náplní chráněné dílny je výroba dárkových a reklamních předmětů. Vyrábíme nejen pro své vlastní účely, ale i na zakázku pro firmy, jako je třeba nadační fond Modrý  hroch, se kterým spolupracujeme již nějaký čas. Můžeme...

Kariéra v JMA | Formulář pro uchazeče o zaměstnání

Osobní údaje
Titul
Jméno Příjmení
Datum nar. Rodinný stav


Kontaktní údaje
Ulice
PSČ Obec
Telefon Mobil
E-mail


Nejvyšší dosažené vydělání
Název
Škola
Obor
Doklad Ze dne
Místo Kód
Doplňující informace


Informace o předchozích zaměstnáních
Praxe
U předchozích zaměstnání uvádějte:
název firmy, pracovní pozici a termín nástupu a ukončení pracovního poměru


Znalosti a dovednosti
Jazyky
Práce na PC
Kurzy
Řidičská
oprávnění
Ostatní
Uvádějte prosím úroveň dosažených znalostí, popř. informace o získaných osvědčeních


Podmínky zaměstnání
Zájem o pracovní místo
Datum možného nástupu
Dřívější působení v JMA od do


Závěrečná ustanovení
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji pravdivost všech uvedených údajů a souhlasím s tím, aby zaměstnavatel JMA, zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v osobním dotazníku za účelem získání zaměstnání pro mou osobu v JMA, pro účely personálních činností a pro plnění úkolů uložených zákonem, po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání.