Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
COPY STUDIO JMA Školící středisko Úklidové služby
 
Novinky
V sobotu 5. listopadu došlo k předání a slavnostnímu otevření Sportovní a kulturní haly Na Chrupavce v obci Líbeznice. 
Ve státní svátek na Den vzniku samostatného státu České republiky byla symbolicky a slavnostně otevřena Přístavba základní školy v Golčově Jeníkově, kterou realizovala společnost JMA. Kromě široké veřejnosti se slavnostního aktu zúčastnila ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže  sportu,...
 Vnučka československého a brazilského podnikatele Jana Antonína Batě (11. 3.1898 – 23.8. 1965), který se stal po smrti nevlastního bratra Tomáše v roce 1932 jediným majitelem akciové společnosti Baťa, navštívila Borovinu.Setkání s laskavou charismatickou  energickou Dolores se uskutečnilo...

O společnosti | Certifikace a licence

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

JMA je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009 vydaný společností ASMcert, s.r.o. pro předmět systému managementu kvality Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 - Systém environmentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 - Systém environmentálního managementu

Vedení společnosti JMA si uvědomuje, že veškeré jí prováděné činnosti v místech sídel společnosti a na jednotlivých staveništích mohou vést k zásahům do životního prostředí. Pro snížení negativních dopadů aktivit společnosti do životního prostředí, vedení začlenilo ochranu životního prostředí do integrovaného systému řízení jako jeho nedílnou součást.
Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Norma ČSN OHSAS 18001:2008 a její specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak, aby umožnila JMA řídit svá rizika BOZP a zlepšovat jejich výkonnost.
OSVĚDČENÍ PODNIKATELE VYDANÉ NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČR

OSVĚDČENÍ PODNIKATELE VYDANÉ NÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM ÚŘADEM ČR

Na základě tohoto osvědčení má firma JMA stavební, spol. s r.o. podle § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajované informaci, která u ní nevzniká, ani jí není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy.

OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ MONTÉRA

OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ MONTÉRA

Cech sádrokartonářů ČR udělil našim zaměstnancům Osvědčení o přezkoušení montéra sádrokartonového systému KNAUF. Naši zaměstnanci úspěšně absolvovali 1. stupeň odborné kvalifikace Systém jakosti Cechu sádrokartonářů ČR.

CERTIFIKÁT NA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

CERTIFIKÁT NA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Cech suché výstavby ČR udělil našim zaměstnancům Certifikát na montáž protipožárních  konstrukcí sádrokartonovéhi systému KNAUF.

Potvrzení o získání technických a odborných znalostech pro montáž stropních podhledů AMF

Potvrzení o získání technických a odborných znalostech pro montáž stropních podhledů AMF

JMA stavební, spol. s r.o. získala v lednu 2009 od firmy Knauf AMF s.r.o. potvrzení o zaškolení zaměstnance na montáž funkčních stropních protipožárních podhledů AMF.

Licence na provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Licence na provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

V únoru 2009 byly uděleny sedmi zaměstnancům firmy JMA stavební Licence na provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) stomixTHERM alfa a stomixTHERM beta. Školení a praktické provádění jednotlivých technologických operací provedla firma STOMIX Brno, s.r.o.
Osvědčení o absolvování školení Bezpečnostní příčka Knauf W118

Osvědčení o absolvování školení Bezpečnostní příčka Knauf W118

Zaměstnanci JMA stavební absolvovali koncem roku 2008 školení na téma Bezpečnostní příčka Knauf W118 u firmy KNAUF Praha s.r.o.

Osvědčení pro způsobilost aplikace vnějších tepelně izolačních systémů Ceresit Ceretherm

Osvědčení pro způsobilost aplikace vnějších tepelně izolačních systémů Ceresit Ceretherm

Zaměstnanci JMA stavební byli proškoleni v oblastech doporučených postupů, hmot a zpracování materiálů Ceresit pro systémová řešení v návaznosti na pravidla aplikace ETICS.
Certifikát výrobku Kalové nádrže - venkovní válcové nádrže pro skladování odpadních kalů

Certifikát výrobku Kalové nádrže - venkovní válcové nádrže pro skladování odpadních kalů

JMA stavební je držitelem Certifikátu výrobku Kalové nádrže - venkovní válcové nádrže pro skladování odpadních kalů do průměru 40m. Autorizovaná osoba TÜV SÜD Czech s.r.o. zjistila, že systém řízení výroby a způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné tech. dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené specifikacemi  a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.
Stavební technické osvědčení na výrobek Kalové nádrže válcové do průměru 40 m

Stavební technické osvědčení na výrobek Kalové nádrže válcové do průměru 40 m

Toto osvědčení vydala autorizovaná osoba TÜV SÜD Czech s.r.o. a to na základě posouzení podkladů výrobce a vymezení technických vlastností výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavbu (a na základě ověřovacích zkoušek vzorku výrobku a jejich vyhodnocení).