Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
Bytová výstavba

Ostatní reference

Rekonstrukce původní administrativní budovy na bytový dům v Třebíči, BorovinaZákazník:Bytové družstvo TOM 467/5 Třebíč
Místo realizace:Třebíč
Doba realizace:01/2010 - 8/2012
Cena:45.600.000,- Kč

JMA stavební a Bytové družstvo Na hradě podepsali smlovu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby "Nástavba a stavební úpravy původní administrativní budovy na bytový dům" v objektu bývalé továrny BOPO v Třebíči. Tím začaly práce na I. etapě projektu SOHO - přebudování celého území na bydlení s občanskou vybaveností.