Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
Občanská výstavba

Ostatní reference

Rekonstrukce Mateřské školy Mozaika, Březinova 30Zákazník:Statutární město Jihlava
Místo realizace:Jihlava
Doba realizace:3/2014 - 8/2014
Cena:18.261.000,- Kč

JMA získala zakázku na stavební úpravy budovy stávající mateřské školy - provedení energeticky úsporných opatření a zpřístupnění budovy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, umístění nových laviček, stojánkového pítka a nových herních prvků do zahrady, vybudování parkoviště a oprava chodníků a komunikace.
V současné době probíhá předání školky a příprava na uvedení do provozu.
Galerie fotografií z průběhu výstavby zde.