Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
Zásobníky, sila, bioplynové stanice

Ostatní reference

Výstavba tří nádrží pro skladování kejdy v ZD HlavniceZákazník:Agrico, s.r.o. Třeboň
Místo realizace:Hlavnice
Doba realizace:09/2009 - 11/2009
Cena:33.850.000,- Kč

JMA stavební provede demolici 3 ks stávajících brusnických jímek, nahradí je novými nerezovými nádržemi pro skladování kejdy. Zároveň provede výstavbu podzemní betonové přečerpávací jímky se zábradlím. Nádrže mají průměr 12,55 m a výšku 6,5 m. Vyrábí se přímo na místě stavby metodou dvojitého sdrápkování plechu. Stěna jímky je zpevněna na vnější straně šroubovicí dvojitého lemu s velmi dobrou těsností proti úniku plynu a kapaliny.