Aktuální projekt
Zahájení: 8/2015
Dokončení: 2/2016
 
COPY STUDIO JMA Školící středisko Úklidové služby
 
Novinky
V sobotu 5. listopadu došlo k předání a slavnostnímu otevření Sportovní a kulturní haly Na Chrupavce v obci Líbeznice. 
 Společnost Jihomoravská akciová, a.s. je poskytovatel NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ formou služeb: finanční a mzdové účetnictví, personální problematika, realitní činnost, různé administrativní práce, prodej výrobků vlastní chráněné dílny, tak i zprostředkováním: obchodní činností jako je nákup a prodej. Co to je tzv....
HANDIcap je čerstvě vzniklou chráněnou dílnou, které k dnešnímu dni zaměstnává čtyři pracovníky. Náplní chráněné dílny je výroba dárkových a reklamních předmětů. Vyrábíme nejen pro své vlastní účely, ale i na zakázku pro firmy, jako je třeba nadační fond Modrý  hroch, se kterým spolupracujeme již nějaký čas. Můžeme...

Všeobecné podmínky

Přihlášky na kurz:
Na jakýkoli kurz nebo seminář se lze přihlašovat:
-  zasláním vyplněné přihlášky e-mailem na adresu nemec@jma.as
-  odesláním přihlášky poštou na adresu Školicí středisko JMA, Pávovská 15b, 586 01 Jihlava
-  vyplněním a odesláním přihlášky na www.jma.as
Účastníci jsou přihlašováni postupně podle data obdržení přihlášky.

Ceny kurzů:
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odborně vyškoleným lektorem, využití vybavené učebny, studijní materiály.

Platba kurzů:
- platba převodem na účet: při volbě platby touto formou obdrží účastník variabilní symbol a po té provede platbu v termínu před zahájením kurzu.
- platba v hotovosti: účastník je povinen zaplatit kurz na první lekci pověřené osobě Střediska.

Storno poplatky:
Při zrušení přihlášky do kurzu do 14 dní před datem konání kurzu se neúčtuje žádný stornopoplatek a uhrazené kurzovné je vráceno v plné výši. Při zrušení přihlášky po tomto čase se kurzovné nevrací.

Konání kurzů:
Rozsah, datum a čas je vždy uveden při vyhlašování jednotlivých kurzů. V případě, kdy není čas jasně stanoven, bude se lektor kurzu s účastníky domlouvat na úvodní schůzce na vyhovujícím čase pro obě strany s přihlédnutím k vytíženosti školicího střediska.

Dokumenty ke stažení
 

-Přihláška na kurz.doc
Přihláška na kurz [240,6kB]