Aktuální projekt
Zahájení: 6/2014
Dokončení: 8/2015
Cena: 31,7mil. Kč
 
COPY STUDIO JMA Školící středisko Úklidové služby
 
Novinky
V sobotu 5. listopadu došlo k předání a slavnostnímu otevření Sportovní a kulturní haly Na Chrupavce v obci Líbeznice. 
Ve státní svátek na Den vzniku samostatného státu České republiky byla symbolicky a slavnostně otevřena Přístavba základní školy v Golčově Jeníkově, kterou realizovala společnost JMA. Kromě široké veřejnosti se slavnostního aktu zúčastnila ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže  sportu,...
 Vnučka československého a brazilského podnikatele Jana Antonína Batě (11. 3.1898 – 23.8. 1965), který se stal po smrti nevlastního bratra Tomáše v roce 1932 jediným majitelem akciové společnosti Baťa, navštívila Borovinu.Setkání s laskavou charismatickou  energickou Dolores se uskutečnilo...

Všeobecné podmínky

Přihlášky na kurz:
Na jakýkoli kurz nebo seminář se lze přihlašovat:
-  zasláním vyplněné přihlášky e-mailem na adresu nemec@jma.as
-  odesláním přihlášky poštou na adresu Školicí středisko JMA, Pávovská 15b, 586 01 Jihlava
-  vyplněním a odesláním přihlášky na www.jma.as
Účastníci jsou přihlašováni postupně podle data obdržení přihlášky.

Ceny kurzů:
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odborně vyškoleným lektorem, využití vybavené učebny, studijní materiály.

Platba kurzů:
- platba převodem na účet: při volbě platby touto formou obdrží účastník variabilní symbol a po té provede platbu v termínu před zahájením kurzu.
- platba v hotovosti: účastník je povinen zaplatit kurz na první lekci pověřené osobě Střediska.

Storno poplatky:
Při zrušení přihlášky do kurzu do 14 dní před datem konání kurzu se neúčtuje žádný stornopoplatek a uhrazené kurzovné je vráceno v plné výši. Při zrušení přihlášky po tomto čase se kurzovné nevrací.

Konání kurzů:
Rozsah, datum a čas je vždy uveden při vyhlašování jednotlivých kurzů. V případě, kdy není čas jasně stanoven, bude se lektor kurzu s účastníky domlouvat na úvodní schůzce na vyhovujícím čase pro obě strany s přihlédnutím k vytíženosti školicího střediska.

Dokumenty ke stažení
 

-Přihláška na kurz.doc
Přihláška na kurz [240,6kB]